top of page

Termes i Condicions

Atès que els nostres Termes i condicions contenen obligacions legals, li preguem que els llegeixi detingudament. Constitueixen la base de l'acceptació de reserves per part de Comedy Tours.

 

Tret que s'especifiqui el contrari, les compres realitzades a través de Comedy Tours estan subjectes a aquests termes i condicions. En totes les reserves, es considerarà que la persona que realitza la reserva haurà acceptat aquestes condicions en nom de les persones que apareixen en la reserva.

 

No serà vàlida cap variació d'aquests Termes i condicions tret que es realitzi per escrit i amb l'autorització de Comedy Tours.

 

CONDICIONS D'ÚS

 

Mitjançant l'ús de Comedy Tours accepta i està d'acord amb aquestes condicions que entraran en vigor immediatament.

 

Si no està d'acord amb els següents Termes i condicions, li preguem que no realitzi cap reserva.

 

Comedy Tours pot canviar aquests Termes i condicions en qualsevol moment publicant els canvis en Internet. Revisi aquests Termes i condicions periòdicament per a assegurar-se que coneix els canvis realitzats per Comedy Tours.

 

Vostè accepta usar Comedy Tours només per a fins legítims i de manera que no infringeixi els drets de cap persona, ni restringeixi ni impedeixi l'ús i gaudi de Comedy Tours.

 

El seu ús de Comedy Tours està pensat per a ser de caràcter personal i no comercial, o bé per a realitzar sol·licituds legítimes per a la reserva dels productes o serveis oferts. Es compromet a no usar aquest lloc per a realitzar sol·licituds especulatives, falses o fraudulentes. Així mateix, es compromet a no utilitzar robots ni cap altre mitjà automatitzat d'accés a aquest lloc, tret que estigui expressament permès per Comedy Tours.

 

Validesa del producte, canvis de noms i rectificacions

 

Tots els productes, tours i serveis oferts per Comedy Tours  són vàlids en les dates mostrades en Comedy Tours. Comedy Tours no es fa responsable de cap informació que no hagi proporcionat directament.

 

Totes les sol·licituds de canvis o rectificacions s'han de dirigir a Comedy Tours escrivint a info@comedytours.es

 

Comedy Tours es reserva el dret a cancel·lar, canviar o substituir qualsevol visita guiada que hagi reservat en Comedy Tours en qualsevol moment i per qualsevol motiu.

 

En tals casos, si no està satisfet amb les alternatives que li oferim, té dret a la devolució de l'import total del preu de compra original. Malgrat l'anterior, fem tot el possible per notificar-ho al consumidor per a modificar la reserva sempre que sigui possible.

 

PREUS, INCLUSIONS i EXCLUSIONS

 

Els preus que apareixen en Comedy Tours són per persona, tret que s'especifiqui el contrari.

Els preus podrien sofrir canvis sense previ avís degut als preus de diferents monuments aliens a la nostra responsabilitat.

PAGAMENTS, CANCEL·LACIONS I CANVIS

Si no es presenta en el lloc i horari indicat no té dret a cap reemborsament.

L’adquisició d'una entrada a alguna de les nostres visites representa l'acceptació de les seves condicions i una vegada adquirida l'entrada no podrà ser canviada, ni se'n podrà retornar l'import.

PAGAMENTS, CANCEL·LACIONS I CANVIS DELS TOURS PRIVATS

Si vol cancel·lar la reserva d'un tour PRIVAT PARTICULAR contractat té dret a un reemborsament del 50% de l'import si sol·licita la cancel·lació amb més de 10 dies d'antelació en relació a la data de realització de la visita. Si sol·licita la cancel·lació entre els 10 dies i els 7 dies abans de la data de realització del servei contractat tindrà dret a un reemborsament del 20% de l'import ja pagat. Les cancel·lacions amb menys de una setmana d'antelació no preveen cap reemborsament.

 

AVISOS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT I LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

En cap cas, Comedy Tours serà responsable de cap dels següents danys o pèrdues (ja fossin pèrdues previstes, previsibles, conegudes o d'un altre tipus): (a) pèrdua de dades; (b) pèrdua d'ingressos o lucre cessant; (c) pèrdua de negoci; (d) pèrdua d'oportunitats; (e) pèrdua de fons de comerç o danys a la reputació; (f) danys soferts per tercers; o (g) qualsevol mal indirecte, emergent, especial o punitiu derivat de l'ús de Comedy Tours, independentment de l'acció legal empresa.

 

Comedy Tours no serà responsables de lesions, danys, pèrdues, accidents, retards o irregularitats, obligacions o despeses a la persona o propietat a causa d'un acte o omissió per part de qualsevol companyia o persona que proporcioni els serveis inclosos en els tours.

 

A més, Comedy Tours no accepta cap responsabilitat per cap malaltia, robatori, conflicte laboral, avaria de maquinària, limitacions governamentals, actes bèl·lics i/o terrorisme, condicions meteorològiques, defectes de qualsevol vehicle de transport o per qualsevol contratemps, fet fortuït o altres causes

bottom of page