top of page

© Copyright

Aquesta pàgina és propietat de Comedy Tours representada per  Maria Isabel Martin Julian, qualsevol reproducció total o parcial de la mateixa repercutirà en les mesures legals oportunes.

No se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos,...). Quedant expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

bottom of page